Consiliul General

Președintele SRBME:  Relu Cocoș, Dr. biolog pr. și cercetător.

Vicepreședintele SRBME: Raicu Florina, asistent univ. dr. și cercetător

Organul de conducere al Societății este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor, iar organul executiv al Societății este Consiliul Director.

Consiliul Director este forul Executiv al Societății care asigură conducerea activității și este compus dintr-un număr impar de membri, maxim 11.

Consiliul Director are în componență mai multe comisii de lucru și un Comitet executiv format din președinte, președintele anterior, 3 vicepreședinți regionali aleși pe zone geografice, secretarul, trezorierul și președinții comisiilor de lucru, aleși prin vot secret o dată la 4 ani.