Florina Raicu este cadru didactic universitar la disciplina Genetică Medicală UMF Carol Davila și cercetător științific la Institutul de Antropologie Francisc J. Rainer al Academiei Romane.  A obținut diploma de licență în biologie și cea de Masterat în genetica la Universitatea București. A urmat apoi un doctorat în medicină in cadrul Academiei Romane și unul în genetică moleculară la Universitatea G. D’Annunzio Italia. Are o experiență de 17 ani în cercetare și de 10 ani în învățământul medical superior. Dr. Raicu are competențe în genetică medicală și antropologie moleculară. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea de articole în reviste științifice  internaționale, tematica abordată fiind diversă și interdisciplinară incluzând studiul bazelor genetice ale bolilor rare și studiul genetic al populațiilor vechi și moderne.

Interviu în Presa Online

Articole științifice în reviste internationale - Researcher ID